Algemene Voorwaarden

Versie n.1 effectieve datum maand dag, jaar. Deze terms beschrijven de terms en condities in verband met uw toegang tot de website Hasjenwietonlinekopen.nl (vanaf nu verwezen naar als wij, onze of Hasjenwietonlinekopen.nl) dit document bind legaal een overeenkomst tussen u als de gebruiker(s) van de website( vanaf nu verwezen naar als u, uw ,jou, jouw, gebruiker,) en Hasjenwietonlinekopen.nl geschreven in onderdeel 2.1 hieronder (vanaf nu verwezen naar als "wij", "onze", "Hasjenwietonlinekopen.nl")

1. APPLICATIE EN INSTEMMING VAN DE TERMEN

1. 1 Uw gebruik van de website en Hasjenwietonlinekopen.nl diensten, software en producten (vanaf nu verwezen naar als"diensten") is onderwerp voor de Algemene Voorwaarden die dit document bevat, daarnaast ook de Privacy Voorwaarden en ander regels en voorwaarden van de website zijn hieronder collectief verwezen naar als de "termen". Gelieve geen gebruik te maken van de website wanneer u niet akkoord gaat met alle termen.

1.2 U mag niet gebruik maken van onze diensten en u mag de termen niet accepteren (a) als u nog geen leeftijd hebt om legaal een bindend contract te vormen met Hasjenwietonlinekopen.nl, of (b) als u niet toegestaan bent diensten te ontvangen onder sommige wetten van Nederland of andere landen / regio's inclusief landen/ regio waar u resident bent of vanwaar u de diensten gebruikt.

1.3 U herkent en staat toe dat Hasjenwietonlinekopen.nl op elk moment de termen mag wijzigen door het publiceren van de relevante wijzigingen en herwerkte termen op de website. Door het verder gebruiken van de diensten op de website staat u de wijzigingen effectief toe.

1.4 Als we een vertaling van de Engelse versie van de termen publiceren of aanbieden, gaat u er mee akkoord dat de vertaling enkel voor gebruiksgemak is en dat de Engelse versie leidend is terwijl u de diensten van de website gebruikt.

1.5 het kan mogelijk zijn dat u in een aparte afspraak deelneemt , online of offline met Hasjenwietonlinekopen.nl of onze partners voor enige diensten ("extra afspraken"). Als er enig conflict of onenigheid tussen de termen en de extra afspraken ontstaat, zal de extra afspraak boven de termen genomen worden in relatie met de bezorgde service.

1.6 De termen mogen niet andersom aangepast worden tenzij met overleg en toestemming van een aangewezen tussenpersoon van Hasjenwietonlinekopen.nl

2. VOORZIENINGEN VAN DE DIENSTEN

2.1 Hasjenwietonlinekopen waarmee u contracteert is geregistreerd in Nederland, of je akkoord gaat kan u beïnvloeden voor hun deel van de diensten.

2.2 U moet zich registreren als een lid op de website om toegang te krijgen tot sommige diensten. Verder, Hasjenwietonlinekopen.nl reserveert het recht, zonder voorafgaande melding, om toegang te weigeren tot sommige diensten ( of alle andere dingen gezien als service)

Zich te onderwerpen aan alle condities die Hasjenwietonlinekopen.nl mogen opleggen in onze discretie.

2. 3 Diensten (of alle dingen gezien als diensten) hangen af van verschillende streken en landen. Er wordt geen garantie of representatie gegeven die een specifieke dienst of feature of functie daarvan of het zelfde type en omvang van de diensten of features en functies daarvan bruikbaar zijn voor gebruikers. We kunnen in onze enige uitverkoop limiet, ontkennen of creëren van verschillende levels van toegankelijkheid van het gebruik van enige dienst( of dingen gezien onder diensten) met respect voor de verschillende gebruikers.

2.4 Hasjenwietonlinekopen.nl kan opstarten, veranderen, upgraden, voorwaarden stellen om te verbannen of om te stoppen dat enige dienst (of dingen die onder dienst gezien worden) zonder voorafgaande melding behalve in het geval van een betaalde dienst, zulke veranderingen zullen niet substantieel nadelig de betalende gebruiker beïnvloeden in het genieten van onze diensten.

3. GEBRUIKERS IN HET ALGEMEEN

3.1 Als een conditie voor uw toegang en gebruik van de website of diensten, gaat u ermee akkoord te voldoen aan alle wetten en reglementen die van toepassing zijn wanneer u de website gebruikt of diensten nuttigt.

3.2 U gaat er mee akkoord de website alleen te gebruiken voor uw eigenste interne privé doeleinden. U gaat er mee akkoord dat u niet zult kopiëren, reproduceren, downloaden, herpubliceren, verkopen, verspreiden of herverkozen van enige dienst of informatie, tekst, afbeeldingen, beelden, Videoclips, audio, directories, bestanden, database, of polijstingen, et cetera verkrijgbaar op de website (de"site inhoud"), en (b) u zal niet kopiëren, reproduceren, downloaden, samenvoegen en ander gebruik van inhoud van de website voor doeleinden voor het managen van een bedrijf dat concurrentie is met Hasjenwietonlinekopen.nl, of andere commerciële uitbuiting van de website inhoud, systematisch ophalen van de website inhoud van de website voor het maken of samenvoegen , direct of indirect ,een collectie, compilatie, database, of directie (of door robots, spinnen, automatische apparaten of manuele processen) zonder geschreven permissie van Hasjenwietonlinekopen.nl zijn niet toegestaan. Het gebruik van enige inhoud of materiaal op de website voor enig doeleind niet toegestaan zonder expliciete toestemming in de termen.

3.3 U bent verplicht de privacy voorwaarden van Hasjenwietonlinekopen.nl te lezen die de veiligheid en het gebruik van persoonlijke gegevens over gebruikers in bezit van Hasjenwietonlinekopen.nl handhaaft. U accepteert de termen en de privacy voorwaarden en gaat akkoord met het gebruik van persoonlijke informatie over in overeenstemming met de privacy voorwaarden.

3.4 U gaat er mee akkoord dat u geen actie zal ondernemen om de integriteit van de computersystemen of netwerken of Hasjenwietonlinekopen.nl te ondermijnen en/of andere gebruikers noch voor het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot zulke computersystemen of netwerken.

3.5 Door het posten of het tonen van enige informatie, inhoud of materiaal ("gebruikers inhoud") op de website of het brengen van gebruikersinhoud van Hasjenwietonlinekopen.nl of onze representaties, verleent u een onherroepelijke, eeuwigdurende, overdrachtwerk distributie, reproductie,publicatie, duplicatie, pas aan, modificeer, vertaal, creëer derivaat werk, en anders gebruik enige of alle van de gebruikersinhoud in elke vorm, media, of technologie nu gekend of nog niet gekend in enige vorm en voor enig doeleind dat misschien nuttig is voor de operatie van de website of de voorziening van enige diensten. U confirmeert en bevelschrijft naar Hasjenwietonlinekopen.nl dat u alle rechten, machten en autoriteiten die nodig zijn verlenen aan de bovenstaande licentie.

4. LEDEN ACCOUNTS

4.1 Gebruikers moeten geregistreerd zijn op de website om toegang te krijgen tot sommige diensten (een geregistreerde gebruiker word naar verwezen als een"lid" hieronder ). Behalve met Hasjenwietonlinekopen.nl toepassing voor registratie voor elke reden.

4.2 Bovenop registratie op de website,Hasjenwietonlinekopen.nl zal een account toewijzen en een lid's ID en wachtwoorduitgave( de laatstgenoemde zal gekozen gekozen worden door een geregistreerde gebruiker tijdens de registratie) voor elke geregistreerde gebruiker.

4.3 Een verzameling lid ID's en wachtwoorden zijn uniek voor elk account. Elk lid zal alleen verantwoordelijk zijn voor het bewaren van het vertrouwen en de veiligheid van de lid ID's en wachtwoorden en voor alle activiteiten die plaatsvinden op dat account. Geen enkel lid mag een account, ID of wachtwoord delen, toewijzen of toestaan van een Gebruikersaccount. Leden gaan er mee akkoord Hasjenwietonlinekopen.nl direct te melden wanneer u ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere veiligheidsmaatregelen van uw account opmerkt.

4.4 Leden gaan er mee akkoord dat alle activiteiten die plaatsvinden met uw account (inclusief maar niet enkel , het posten van informatie, het klikken om extra overeenkomsten of regels te accepteren, abonneren of het maken van enige betaling voor enige dienst) zullen verplicht worden toegestaan te zijn door de gebruiker.

4.5 Het lid herkent dat het delen van zijn account met andere personen of het toestaan van meerdere gebruikers om uw account te gebruiken (collectieve, "meerder gebruik"), kan onherstelbare schade veroorzaken voor Hasjenwietonlinekopen.nl of andere gebruikers van de website. Het lid zal Hasjenwietonlinekopen.nl schadeloos stellen, onze partners, directeurs, werknemers, agenten en de tegemoetkomingen tegen elk verlies of schade (inclusief maar niet enkel het verlies van profijt) als een resultaat van de meerdere gebruikers van uw account. Het lid gaat er ook mee akkoord dat in kwestie van meerdere gebruikers van uw account of leden mislukking om de veiligheid van uw account te bewaren, Hasjenwietonlinekopen.nl zal niet in staan voor enig verlies of schade voortkomend uit zo een voorval en zal het recht hebben het account van het lid te verbannen of verwijderen zonder verantwoording tot het lid.

5. DE LEDEN EN GEBRUIKERS VERANTWOORDELIJKHEDEN

5.1 Elk lid of gebruiker representeert garandeert en gaat er mee akkoord dat u volledige macht en autoriteit heeft om de termen te accepteren, en het verlenen van een licentie en autorisatie en voor het opleggen van de verplichting hieronder;

5. 2 Lid/gebruiker zijn verplicht informatie te voorzien als deel van het Registratieproces, u stemt in dat u gebruik van enige diensten of een lid account maakt. Elk lid representeert, garandeert en gaat akkoord dat zulk informatie en materiaal of het tijdens het Registratieproces of daarna tijdens het gebruik van de website of diensten waar, accuraat en compleet zijn en u zal de informatie bijhouden en bijwerken om hem echt , accuraat, hedendaags en compleet te houden.

5.3 Bovenop het worden van een lid, staat u de inclusie van contactinformatie over u database en geautomatiseerde Hasjenwietonlinekopen.nl en onze partners voor het delen van contactinformatie met andere gebruikers en ander gebruik van persoonlijke gegevens in overeenstemming met de privacy voorwaarden.

5.4 Elk lid/gebruiker representeert, garandeert en gaat er mee akkoord dat (a) u alleen verantwoordelijk voor het behoud van derde partij licenties en permissies in verband met enige gebruikersinhoud die u zal toezenden of posten ; (b) enige gebruikersinhoud die u toezenden of post wringt niet of schendt de copyrights, patenten, handelsmerken, handelsnamen, handelsgeheimen of enige andere persoonlijke of eigendomsrechten van enige derde partij ("derde partij rechten")

5.5 Verder representeert, garandeert en gaat elk lid/gebruiker er mee akkoord dat de gebruikersinhoud die u toezendt of post zal:

a) Is waar, accuraat, volledig en wettig;

b) Niet vals, misleidend of deceptief;

c) Geen informatie die listig, bedreigend of aanstootgevend, obscuur, objectief, seksueel impliciet of schadelijk voor minderjarigen;

d) Mag geen inhoud bevatten die discrimineert of discriminatieleeftijd;t gebaseerd op ras, geslacht religie, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;

(e) schendt geen andere termen of toepasbare extra overeenkomsten;

f) Schendt geen toepasbare wetten en regels of promoot enige activiteit die de toepasbare wetten en regels schendt;

g) Inclusief geen link direct of indirect naar een website met content die de termen misschien schendt.

5.6 Ook moet elk lid representeren , garanderen en akkoord dat u zal:

a) Zorg voor u eigen activiteiten op de website in verband met de toepasbare rechten en regels;

b) Zorg voor uw eigen activiteiten in overeenstemming met de termen en enige extra afspraken;

c) Gebruik de site of diensten niet om personen of entiteit te frauderen (inclusief zonder limiet het gebruik van gestolen credit/debit card);

d) Impersoneer geen enkele persoon er entiteit, misrepresenteer uzelf of uw partners met geen enkele persoon of entiteit;

e) Geen spam of phishing;

f) Bega geen andere onwettige activiteiten ( inclusief maar niet enkel diegenen die een crimineel aanval zijn, geeft hoop op civiele aansprakelijkheid, uitbuiting of uitnodigend Hasjenwietonlinekopen.nl verschillende eigendomsrichtlijnen, database en oplijstingen;

h) Heb niets te maken met computer virussen of andere vernietigende apparaten en codes die effect hebben, of schade, storing brengen, onderscheppen of uit gepast enige software of hardware systeem, data of persoonlijke gegevens;

i) Maak geen schema voor het ondermijnen van de integriteit van de data, systemen of netwerken gebruikt door Hasjenwietonlinekopen.nl en/of enige andere gebruiker van de website voor het vergaren van ongeautoriseerde toegang tot die data, systemen of netwerken;

j) Doe geen activiteiten die op een manier een aansprakelijkheid voor Hasjenwietonlinekopen.nl of onze partners creëert.

5. 7 Lid/ gebruiker mag de diensten en Ledenaccount niet gebruiken voor activiteiten die identieke of gelijkaardig zijt tot Hasjenwietonlinekopen.nl zijn e-commerce Marktplaats bedrijf.

5.8 Lid herkent en staat toe dat Hasjenwietonlinekopen.nl niet nodig zal zijn om actief te monitoren noch uit te oefenen enige extra controle over de inhoud van enige berichten of materiaal of informatie die gecreëerd wordt, bijgehouden wordt, of toegankelijk door de diensten of website. Hasjenwietonlinekopen.nl ondersteunt noch verifieert en anders certificeert de inhoud van hun opmerkingen of informatie gemaakt door een lid. Elk lid is alleen verantwoordelijk voor de inhouden van hun communicatie en mag legaal verantwoordelijk zijn voor de inhoud van hun opmerkingen of informatie.

5.11 lid herkent en staat toe dat elk lid alleen verantwoordelijk is voor het observeren van daar toe doende wetten en regels in de respectievelijke jurisdictie om te verzekeren dat al het gebruik van de website en diensten in verband zijn

6. Overtredingen door leden

6.1 Hasjenwietonlinekopen.nl reserveert het recht in onze opperste discretie te verplaatsen, aanpassen of weigeren van enige gebruikers inhoud die is toegezonden of gepost is op de website die we redelijk geloven onwettelijk is of de termen schendt, zou onderwerpen Hasjenwietonlinekopen.nl of onze partners om aansprakelijkheid, of is anders ongepast gevonden in Hasjenwietonlinekopen.nl opinie.

6.2 Als enig lid overtreding enig van de termen , of als Hasjenwietonlinekopen.nl redelijke basis te geloven dat een lid de termen overtreed, Hasjenwietonlinekopen.nl heeft dan het recht om disciplinaire acties kan ondernemen wanneer het gepast lijkt, inclusief zonder limiet :(I) verbannen van het Ledenaccount en enige en alle accounts zeker gerelateerd met zo een account door Hasjenwietonlinekopen.nl in alle discretie;(ii) terughouden, downgraden, verbannen of termineren de inschrijving van , toegang tot of hedendaags of toekomstig gebruik van enige dienst; (iii) het opleggen van andere restricties op de gebruikers gebruik van enige diensten of functies als Hasjenwietonlinekopen.nl mag toegestaan worden in volledige discretie; en (IV) Enige ander verbeterende acties, discipline of straffen als Hasjenwietonlinekopen.nl het nodig acht of toepasbaar in alle discretie.

6.3 Zonder limiet van de algemene of voorziene termen, word een lid gezien als schendend van de termen in enige van de volgende omstandigheden: a) Hasjenwietonlinekopen.nl heeft op goede basis het vermoeden dat zo een lid gebruik heeft gemaakt van een gestolen of valse kaart, of voor misleidende informatie over enige transactie, c) Hasjenwietonlinekopen.nl heeft op goede basis het vermoeden dat de door u aangeboden informatie niet hedendaags; compleet of vals, misleidend is of d) Hasjenwietonlinekopen.nl gelooft dat de acties die het lid onderneemt financiële verliezen of legale aansprakelijkheid tegenover Hasjenwietonlinekopen.nl reserveert of tegenover onze partners of enige andere gebruiker.

6.4 Hasjenwietonlinekopen.nl behoudt zich het recht voor om volledig samen te werken met overheidsinstanties, privé-detectives en / of benadeelde derden bij het onderzoeken van een vermeende criminele of civiele misdaad. Verder kan Hasjenwietonlinekopen.nl de identiteit en contactgegevens van het lid bekendmaken, indien daarom wordt verzocht door een regering of wetshandhavingsinstantie, een benadeelde derde partij, of als gevolg van een dagvaarding of andere juridische stappen. Hasjenwietonlinekopen.nl is niet aansprakelijk voor schade of resultaten die voortvloeien uit dergelijke openbaarmaking en het Lid gaat ermee in om geen actie of vordering tegen Hasjenwietonlinekopen.nl in te stellen voor dergelijke openbaring.

6.5 Hasjenwietonlinekopen.nl kan, op elk moment en naar onze redelijke discretie, beperkingen opleggen, verbannen of beëindigen van het gebruik van een lid van een dienst of de website zonder aansprakelijk te zijn jegens het lid als Hasjenwietonlinekopen.nl bericht heeft ontvangen dat het Lid is in overtreding van enige overeenkomst of verbintenis met een gelieerde onderneming van Hasjenwietonlinekopen.nl en een dergelijke schending inhoudt of redelijkerwijs wordt vermoed met betrekking tot oneerlijke of frauduleuze activiteiten.

6.7 Elk Lid gaat ermee akkoord om Hasjenwietonlinekopen.nl, onze gelieerde ondernemingen, directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren en hen te vrijwaren tegen alle mogelijke schadevergoedingen, verliezen, vorderingen en aansprakelijkheden (inclusief juridische kosten op basis van volledige schadevergoeding) indiening of plaatsing van enige Gebruikersinhoud, van uw gebruik van de Site of Diensten, of van uw schending van de Voorwaarden.

6.8 Elk Lid gaat er verder mee akkoord dat Hasjenwietonlinekopen.nl niet verantwoordelijk is en is niet aansprakelijk jegens u of iemand anders voor Gebruikersinhoud of ander materiaal dat via de Site wordt verzonden, inclusief frauduleus, onwaar, misleidend, onnauwkeurig, lasterlijk, beledigend of ongeoorloofd materiaal en dat het risico van schade door dergelijk materiaal volledig bij elk lid ligt. Hasjenwietonlinekopen.nl behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle over zaken te aanvaarden die anderszins onderworpen zijn aan schadeloosstelling door het lid, in welk geval het lid werkt samen met Hasjenwietonlinekopen.nl om alle beschikbare verweermiddelen te verdedigen.

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Voor zover wettelijk is toegestaan, worden de diensten en producten die door Hasjenwietonlinekopen.nl op of via de site worden aangeboden "as is", "zoals beschikbaar" en "met alle fouten" geleverd en wijst Hasjenwietonlinekopen.nl hierbij uitdrukkelijk af alle garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van staat, kwaliteit, duurzaamheid, prestaties, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid. Al dergelijke garanties, verklaringen, voorwaarden en toezeggingen zijn hierbij uitgesloten.

8.2 Voor zover wettelijk toegestaan, geeft Hasjenwietonlinekopen.nl geen verklaringen of garanties over de geldigheid, nauwkeurigheid, juistheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, stabiliteit, volledigheid of actualiteit van enige informatie die op of via de Site wordt aangeboden; Hasjenwietonlinekopen.nl beweert niet dat het gebruik van producten of diensten aangeboden op de site geen rechten van derden schendt; en Hasjenwietonlinekopen.nl geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot een product of dienst aangeboden of weergegeven op de site.

8.3 Materiaal gedownload of anderszins verkregen via de Site gebeurt naar eigen goeddunken en risico van de Gebruiker en elke Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan het computersysteem van de Gebruiker of het computersysteem van Hasjenwietonlinekopen.nl of verlies van gegevens die kunnen voortvloeien uit de downloaden van dergelijk materiaal. Geen enkel advies of informatie, hetzij mondeling of schriftelijk, verkregen door een Gebruiker van Hasjenwietonlinekopen.nl of via of van de Site, creëert enige garantie die niet uitdrukkelijk hierin wordt vermeld.

8.4 De Site kan beschikbaar zijn voor gebruikersdiensten of producten die worden aangeboden door onafhankelijke derde partijen. Er wordt geen garantie of vertegenwoordiging gegeven met betrekking tot dergelijke diensten of producten. In geen enkel geval zullen Hasjenwietonlinekopen.nl en onze gelieerde bedrijven aansprakelijk worden gehouden voor dergelijke diensten of producten.

8.5 Elke Gebruiker stemt er hierbij mee in om Hasjenwietonlinekopen.nl, onze gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle verliezen, vorderingen, aansprakelijkheden (inclusief juridische kosten op basis van volledige schadevergoeding) die kunnen voortvloeien uit het gebruik van die Gebruiker van de Site of Diensten of van uw schending van de bepalingen en voorwaarden van de Voorwaarden. Elke gebruiker stemt er hierbij mee in om Hasjenwietonlinekopen.nl, onze gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle verliezen, schade, claims, aansprakelijkheden (inclusief juridische kosten op basis van volledige schadevergoeding) die kunnen voortvloeien uit de gebruiker. schending van eventuele verklaringen en garanties gemaakt door de gebruiker aan Hasjenwietonlinekopen.nl.

8.6. Elke gebruiker gaat er hierbij verder mee akkoord om Hasjenwietonlinekopen.nl, onze gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen en werknemers schadeloos te stellen voor alle verliezen, schade, claims, aansprakelijkheden (inclusief juridische kosten op basis van volledige schadevergoeding) die kunnen ontstaan, direct of indirect, als resultaat van alle claims die worden aangevoerd door rechten van derden. Elke gebruiker gaat er hierbij verder mee akkoord dat Hasjenwietonlinekopen.nl niet verantwoordelijk is en is niet aansprakelijk jegens u voor materiaal dat door anderen is gepost, inclusief lasterlijk, beledigend of ongeoorloofd materiaal en dat het risico van schade door dergelijk materiaal volledig bij elke gebruiker ligt. Hasjenwietonlinekopen.nl behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle te aanvaarden van zaken die anderszins onderhevig zijn aan schadeloosstelling door u, in welk geval u zult samenwerken met Hasjenwietonlinekopen.nl bij het doen gelden van beschikbare verdedigingen.

8.7 Hasjenwietonlinekopen.nl is niet aansprakelijk voor enige speciale, directe, indirecte, straffende, incidentele of gevolgschade of welke schade dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving of -besparingen, bedrijfsonderbreking, verlies van informatie), ongeacht of in contract, nalatigheid, onrechtmatige daad, billijkheid of anderszins of enige andere schade als gevolg van een van de volgende.

a) Het gebruik of het onvermogen om de Site of Services te gebruiken;

b) Elk gebrek aan gegevens, informatie of diensten verkregen via een Gebruiker of een andere derde via de Site;

c) Schending van rechten van derden of claims of eisen dat het gebruik door gebruiker van producten of diensten die worden aangeboden of weergegeven op de site mogelijk inbreuk maken of mogelijk worden gemaakt om rechten van derden te schenden; of claims van een partij dat zij recht hebben op verdediging of schadeloosstelling met betrekking tot beweringen over rechten, eisen of vorderingen door claimgerechtigden van derde partijen;

d) Onbevoegde toegang door derden tot gegevens of privé-informatie van een Gebruiker;

e) Verklaringen of gedragingen van een gebruiker van de site; of;

f) Alle aangelegenheden met betrekking tot Diensten die zich voordoen, waaronder nalatigheid

8.8 Niettegenstaande een van de voorgaande bepalingen, is de totale aansprakelijkheid van Hasjenwietonlinekopen.nl, onze werknemers, agenten, gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers of iemand die in onze naam handelt met betrekking tot elke Gebruiker voor alle claims die voortvloeien uit het gebruik van de Site of Diensten tijdens een Het kalenderjaar is beperkt tot de grootste van (a) het bedrag aan vergoedingen dat de gebruiker heeft betaald aan Hasjenwietonlinekopen.nl of aan onze gelieerde ondernemingen tijdens het kalenderjaar en (b) het maximale bedrag dat is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving. De voorgaande zin vormt geen beletsel voor de eis van de Gebruiker om daadwerkelijke schade te bewijzen. Alle claims die voortvloeien uit het gebruik van de Site of Diensten moeten worden ingediend binnen een (1) jaar na de datum waarop de oorzaak van de actie is ontstaan of gedurende een langere periode zoals voorgeschreven door toepasselijke wetgeving die deze Gebruiksvoorwaarden regelt.

8.9 De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid jegens u krachtens de Voorwaarden zijn van toepassing op de maximaal toegestane mate door de wet en zijn van toepassing ongeacht of Hasjenwietonlinekopen.nl op de hoogte is gesteld of had moeten zijn van de mogelijkheid dat dergelijke verliezen zouden ontstaan.

9. OVERMACHT

9.1 Hasjenwietonlinekopen.nl kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen of storingen of verstoringen van de inhoud of diensten geleverd via de site die direct of indirect voortvloeien uit natuurgeweld, krachten of oorzaken buiten onze redelijke controle, inclusief, zonder beperking, internet storingen, computer-, telecommunicatie- of andere apparatuurstoringen, stroomuitval, stakingen, arbeidsconflicten, oproer, opstanden, burgerlijke onlusten, tekorten aan arbeidskrachten of materialen, branden, overstromingen, stormen, explosies, overmacht, oorlog, overheidsacties, beslissingen van nationale of buitenlandse rechtbanken of tribunalen of niet-opereren van derden.

10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1 Hasjenwietonlinekopen.nl is de enige eigenaar of wettige licentiehouder van alle rechten en belangen op de Site en de Site-inhoud. De site- en sitecontent belichamen handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten beschermd door wereldwijde auteursrechten en andere wetten. Alle eigendomsrechten, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten op de Site- en Site-inhoud blijven bij Hasjenwietonlinekopen.nl, onze gelieerde ondernemingen of licentiegevers van de Site-inhoud, naargelang het geval. Alle rechten die niet anderszins onder de Voorwaarden of door Hasjenwietonlinekopen.nl worden geclaimd, zijn hierbij voorbehouden.

10.2 "Hasjenwietonlinekopen.nl" en bijbehorende pictogrammen en logo's zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken of dienstmerken van Hasjenwietonlinekopen.nl en zijn beschermd onder de toepasselijke auteursrecht-, handelsmerk- en andere wetgeving inzake eigendomsrechten. Het ongeoorloofd kopiëren, wijzigen, gebruiken of publiceren van deze merken is ten strengste verboden.

10.3 Hasjenwietonlinekopen.nl kan onafhankelijke derde partijen hebben die betrokken zijn bij de levering van de Services (bijvoorbeeld de aanbieders van authenticatie- en verificatieservices). U mag geen handelsmerk, dienstmerk of logo van dergelijke onafhankelijke derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dergelijke partijen.

11. AANKONDIGINGEN

11.1 Alle wettelijke mededelingen of eisen aan of bij Hasjenwietonlinekopen.nl moeten schriftelijk worden ingediend en persoonlijk aan Hasjenwietonlinekopen.nl worden verzonden naar de volgende entiteit en adres: info@Hasjenwietonlinekopen.nl.

De kennisgevingen zijn van kracht wanneer ze door Hasjenwietonlinekopen.nl op de bovengenoemde manier worden ontvangen.

11.2 Alle wettelijke mededelingen of eisen aan of bij een gebruiker zijn van kracht als deze persoonlijk worden bezorgd, per koerier, aangetekende post, per fax of e-mail worden verzonden naar de laatst bekende correspondentie, fax of e-mailadres die door de gebruiker aan Hasjenwietonlinekopen.nl wordt verstrekt. , of door een dergelijke melding of vraag te plaatsen op een deel van de site dat openbaar toegankelijk is zonder kosten. Kennisgeving aan een gebruiker wordt geacht door die gebruiker te zijn ontvangen indien en wanneer.

a) Hasjenwietonlinekopen.nl kan aantonen dat communicatie, in fysieke of elektronische vorm, naar die gebruiker is verzonden, of

b) Onmiddellijk na Hasjenwietonlinekopen.nl een dergelijke kennisgeving plaatsen op een deel van de Site dat openbaar toegankelijk is zonder kosten.

11.3 U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, eisen, bekendmakingen en andere berichten die Hasjenwietonlinekopen.nl u elektronisch toestuurt, voldoen aan de wettelijke vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

12. ALGEMENE BEPALINGEN

12.1 Behoudens eventuele aanvullende overeenkomsten vormen de voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en Hasjenwietonlinekopen.nl met betrekking tot en het beheer van uw gebruik van de site en services, ter vervanging van alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten met betrekking tot hetzelfde onderwerp hierin.

12.2 Hasjenwietonlinekopen.nl en u bent onafhankelijke contractanten en geen enkele organisatie, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever of franchisegever-franchisenemer-relatie is bedoeld of gecreëerd door de Voorwaarden.

12.3 Indien een bepaling van de Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling verwijderd en blijven de overige bepalingen geldig en worden ze gehandhaafd.

12.4 Koppen zijn alleen bedoeld als referentie en definiëren, beperken, interpreteren of beschrijven op geen enkele manier de reikwijdte of reikwijdte van een dergelijke sectie.

12.5 Hasjenwietonlinekopen.nl falen om een recht of nalaten op te heffen met betrekking tot een schending door u onder de Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van dat recht noch een afstand van het recht van Hasjenwietonlinekopen.nl om te handelen met betrekking tot volgende of soortgelijke schendingen.

12.6 Hasjenwietonlinekopen.nl heeft het recht om de Voorwaarden (inclusief al onze rechten, titels, voordelen, belangen en verplichtingen en plichten in de Voorwaarden aan een persoon of entiteit toe te wijzen.) U mag de hele of gedeeltelijke toewijzing niet toewijzen. Voorwaarden voor elke persoon of entiteit.

12.7 In alle omstandigheden waarin de Overeenkomst om geschillen te beslechten partijen toestaat om voor de rechtbank te procederen, zijn deze Voorwaarden onderworpen aan en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [land], met uitsluiting van de conflictregels. U gaat er verder uitdrukkelijk mee akkoord en stemt ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie en locatie van een rechtbank met competente rechtsmacht die gevestigd is in Nederland.