Website disclaimer

De informatie op deze website is enkel voor algemene informatieve doeleinden. De informatie is gebracht door Hasjenwietonlinekopen.nl en terwijl we er naar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, maken we geen representaties of garanties van enige soort, uitgedrukt of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met respect voor de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen inbegrepen op de website voor elk doeleind. Alle vertrouwen die u aan deze informatie geeft is daarom strikt voor uw eigen risico.

Bij geen enkel voorval zijn wij aansprakelijk voor elk verlies of schade inclusief maar niet enkel, indirect of consequent verlies of schade, of elk verlies of schade voortvloeiend uit het verlies van gegevens of voordelen en in connectie met de website.

Door deze website kan u gelinkt worden naar andere websites die niet onder de controle van Hasjenwietonlinekopen.nl vallen.

Wij hebben geen controle over de oorsprong, inhoud en aanwezigheid van deze websites. De inclusie van mogelijke links impliceren niet noodzakelijk een aanbeveling of onderschrijven geen van de standpunten die erin worden uitgedrukt.

Alle moeite wordt gedaan om de website vloeiend gaande te houden. Hoewel Hasjenwietonlinekopen.nl geen verantwoordelijkheid neemt en ook niet aansprakelijk is voor, de website die tijdelijk ontoegankelijk is door technische problemen buiten onze controle.